FROM THE "NERVE EXPRESSIONISM" CYCLE: FRENCH HOLIDAYS, VIVA PARIS PARIS

OBRAZ OLEJNY | 100X120 | 2020

Zapytaj o cenę Zapytaj o obraz | Zarezerwuj

Wyświetlenia: 236

Akwarela to moja miłość ale technika olejna jest wyzwaniem nie większym. Owszem można przemalować, pokryć, lecz...to też sztuka nie lada. Paryż jest w malarstwie wyzwaniem. Już wielu przede mną dokumentowało na płótnach fragmenty miasta, ale ta nieskończona opowieść, w szarościach, oranżach z czerwonymi akcentami ciągnie się dalej. Teraz w dobie epidemii przypominam sobie w zaciszu pracowni jak to było podczas wyjazdów do Paris Paris. 

Watercolor is my love but oil technique is a challenge. Yes, you can repaint, cover, but ... it is also a necessity for great skills. Paris is a challenge in painting. In the past many painters documented fragments of the city on canvases, but this infinite tale, in grays and oranges with red accents, continues. Now in the age of epidemics I remember in the quiet of the studio how it was during trips to Paris Paris.

Opis

Na bloga
Tak