Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych.

 

1. Wszelkie dane osobowe przesyłane bądź w inny sposób przekazane przez Kupującego do Galerii, podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i nie będą one przetwarzane przez Galerię Autorską Ludwin Studio Krzysztof Ludwin, w innych celach niż związane z realizacją złożonego przez Kupującego zamówienia. Kupującemu przysługuje w każdej chwili prawo wglądu, poprawienia oraz żądanie zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych przechowywanych w bazie danych Galerii Autorskiej Ludwin Studio Krzysztof Ludwin; uprawnienia te mogą być realizowane, według wyboru Kupującego na każdorazowe żądanie Kupującego przesłane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Galerii Autorskiej Ludwin Studio Krzysztof Ludwin lub drogą listowną na adres Galerii.

2. Złożenie przez Kupującego zamówienia na obrazy oferowane przez Galerię Autorską Ludwin Studio Krzysztof Ludwin oznacza zgodę Kupującego na przetwarzanie danych Kupującego zawartych w tym zamówieniu. oraz przekazanych Galerii w inny sposób. , w celach realizacji tego zamówienia. Po realizacji zamówienia dane te mogą być usunięte z bazy danych Galerii na żądanie Kupującego; w przeciwnym wypadku dane te mogą być przechowywane przez Galerię Autorską Ludwin Studio Krzysztof Ludwin w bazie danych Galerii , na co Kupujący składając zamówienie na obraz oferowany przez Galerię Autorską Ludwin Studio Krzysztof Ludwin wyraża zgodę.

3. Galeria oświadcza, że jego system komputerowy posiada odpowiednie zabezpieczenia służące w szczególności zachowaniu poufności , nienaruszalności oraz bezpieczeństwa danych osobowych Kupującego.