Zgodnie z art.13, ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27. 04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119/1 z dn. 02.05.2016r. zwanego dalej RODO, informuję, że:

1.       Administratorem i odbiorcą Państwa danych osobowych jest : Ludwin studio, os.1000lecia 31/17, 31-610 Krakówt-

2.       Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

3.       Państwa dane nie będą udostępniane innym podmiotom.

4.       Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5.       Ma Pan/ Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Jeżeli nie zgadzają się Państwo na realizację zamówienia na powyższych warunkach - proszę z niego zrezygnować.